TING Dijital Düşünme Raporu 2020

TING Dijital Düşünme Raporumuz ile Dijitalleşme Yolculuğunda

Şirketlere Rehberlik Etmeyi Hedefliyoruz

TING Dijital Düşünme Raporu 2020 ile dijital düşünmenin müşteri beklentilerini anlamaktan çalışan memnuniyetine
her alanda başarının anahtarı olduğunu ortaya koyuyor.

Raporumuz, COVID-19 süreci ile birlikte tüm dünyada sosyal etkileşim ve ekonomik hareketlilikte öncü rol oynayan
dijitalleşmenin öneminin daha da belirginleştiği şu günlerde Türkiye’de dijitalleşmeye dair ipuçları içeriyor.

Dijital dönüşüm yolculuğunun önündeki engeller ve başarıyı getirecek önerilere odaklanan raporumuz, gerçekleştirdiğimiz
Dijital Düşünme Araştırması’ndan güncel verileri içeriyor.