tingspiration#28 

(You can see the English version at the bottom)

Online Alışverişi ve Tüketici Etkileşimini Yeniden Şekillendiren Yapay Zeka Tabanlı İnovasyonlar

Google, CarynAI, SkipTheDishes ve Amazon, alışveriş deneyiminde devrim yaratmak ve tüketici etkileşimini artırmak için yapay zekayı nasıl kullanıyor?

Google’ın Yapay Zeka Destekli Online Alışveriş Devrimi

Google, hem mağaza içi hem de online perakende deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli yeni çözümünü pilot olarak hayata geçirirken online alışveriş ortamını dönüştürmeye hazırlanıyor. Google Cloud tarafından geliştirilen bu ileri teknolojiler, tüketicilere daha kişiselleştirilmiş ve verimli bir alışveriş yolculuğu sunarken perakendecilerin envanterlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

E-ticaret platformlarında aramayı kişiselleştiren, DeepMind ile ortaklaşa oluşturulan yapay zeka destekli çözüm makine öğrenimi modelini kullanırken, müşteri memnuniyeti ile gelir artışı arasında ideal bir denge kurmak için ürün kategorilerini, fiyatlandırmayı ve kullanıcı davranışını dikkate alıyor. Hatta bir müşterinin geçmiş satın alma geçmişine dayalı olarak tekrar satın almaları öneren bir “tekrar satın al” özelliği de sunuyor.

Google Cloud ayrıca, alışveriş yapanlara hangi ürünlerin gösterileceğini dinamik olarak belirleyen, zaman alan kullanıcı deneyimi testi ihtiyacını azaltan ve potansiyel olarak kullanıcı etkileşimini ve satışları artıran yapay zeka odaklı bir ürün öneri sistemini de kullanıma sunuyor. 

CarynAI: Yapay Zeka Tabanlı Sanal Arkadaş

Ses tabanlı bir sohbet robotu olan CarynAI, dijital arkadaşlığa yeni bir yaklaşım sunuyor. Kullanıcılar, dakikada 1  Dolar karşılığında, 23 yaşındaki Influencer Caryn Marjorie’nin yapay zeka sürümüyle etkileşim kurabiliyorlar. Yapay zeka firması Forever Voices ve OpenAI’nin GPT-4’ü ile birlikte geliştirilen CarynAI şimdiden 1.000’den fazla ödeme yapan müşteriye ulaşmış. Uygulamanın bir hafta içinde, ağırlıklı olarak erkek bir kullanıcı tabanından 71 bin Dolar’ın üzerinde para kazandığı bildiriliyor. Marjorie, botlaştırılmış ikinci kişiliğinin ayda 5 milyon dolar kazanabileceğini tahmin ediyor.

SkipTheDishes: Yapay Zeka ile Gıda Enflasyonunu Yönetmek

Kanadalı yemek dağıtım hizmeti SkiptheDishes, ülke çapında 80’den fazla konumda 400’den fazla ürünü izleyerek kullanıcıların market bütçelerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir platform olan ülkenin ilk Enflasyon Yemek Kitabı’nı başlattı. 

Kullanıcılar illerini, hane büyüklüğünü ve haftalık market bütçesini seçerek ve gerçek zamanlı fiyat verilerine dayalı olarak yemek kitabı ile önemli fiyat indirimleri olan on öğeyi vurguluyor. Enflasyon Yemek Kitabı daha sonra bu malzemeleri içeren yedi tarif göstererek yemek planlamasını erişilebilir ve kullanışlı hale getiriyor.

Amazon Anywhere: Perakendede Devrim Yaratıyor

Amazon Anywhere, kullanıcıların oyunlardan ve uygulamalardan fiziksel ürünler satın almalarını sağlayan yeni bir alışveriş deneyimi ile çığır açan bir özelliği sunuyor. Kullanıcılar artık oyunlarından veya uygulamalarından çıkmak zorunda kalmadan Amazon mağazalarından fiziksel ürünleri keşfedebilir ve satın alabilir. Amazon Anywhere’in ilk lansmanı, Niantic’in (Pokémon Go’nun yaratıcıları) sunduğu yeni bir gerçek dünya artırılmış gerçeklik oyunu olan iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen Peridot’a entegre edildi.


AI-Driven Innovations Reshaping Online Shopping and Consumer Engagement

How Google, CarynAI, SkipTheDishes, and Amazon are utilizing AI to revolutionize the shopping experience and boost consumer engagement.

Google’s AI-Powered Online Shopping Revolution

Google is poised to transform the online shopping landscape by piloting AI-powered tools intended to enhance both in-store and online retail experiences. Developed by Google Cloud, these cutting-edge technologies aim to offer consumers a more personalized and efficient shopping journey while aiding retailers in managing their inventory effectively.

A key innovation is an AI-powered tool, created in partnership with DeepMind, that personalizes search and browsing on e-commerce platforms. This machine-learning model considers product categories, pricing, and user behaviour to strike an optimal balance between customer satisfaction and revenue growth. It even includes a “buy it again” feature, suggesting repeat purchases based on a customer’s past buying history.

Google Cloud is also debuting an AI-driven product recommendation system that dynamically determines which products to display to shoppers, reducing the need for time-consuming user experience testing and potentially boosting user engagement and sales. Additionally, a new revenue optimization feature uses machine learning to provide more effective product recommendations, improving revenue per user session.

CarynAI: Your AI-Based Virtual Companion

CarynAI, a voice-based chatbot designed to replicate a human influencer, offers a novel approach to digital companionship. For just $1 per minute, users can interact with this AI version of 23-year-old influencer Caryn Marjorie. Developed in conjunction with AI firm Forever Voices and OpenAI’s GPT-4, CarynAI has already attracted over 1,000 paying customers. Within a week, the application reportedly earned over $71,610 from a predominantly male user base. Marjorie anticipates that her botified alter ego could generate $5 million per month.

SkipTheDishes: Navigating Food Inflation with AI

Canadian food delivery service SkiptheDishes has launched the country’s first Inflation Cookbook, an AI-powered platform designed to help users maximize their grocery budgets by monitoring over 400 items at more than 80 locations nationwide. Users can select their province, household size, and weekly grocery budget, and based on real-time price data, the cookbook highlights ten items with significant price reductions. The Inflation Cookbook then displays seven recipes incorporating those ingredients, making meal planning accessible and convenient.

Amazon Anywhere: Revolutionizing Retail

Amazon Anywhere is a groundbreaking feature enabling users to purchase physical products from within games and apps, delivering a new level of immersive shopping experience. Users can now explore and buy physical products from Amazon stores without having to exit their game or app. The first launch of Amazon Anywhere is integrated within Peridot, a new real-world augmented reality game from Niantic (creators of Pokémon Go). Available on iOS and Android devices, the game offers unique AI-powered virtual pets and now, a seamless shopping experience.