Elimizdeki veriyi doğru kullanabilsek çok şey değişir

Şirketlerin günümüz şartlarında müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için en büyük kaynağı ‘veri’. Ancak veriyi doğru kullanacak, faydaya çevirecek yetenek ve araçlar yoksa o verinin bir anlamı kalmaz.

Bugün veriyi yönetecek yetenekleri yetiştirmek, elde tutmak ve bu yeteneklerden müşteri memnuniyeti adına faydalanmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Pandemi koşullarında müşterilerin davranışlarını, alışkanlıklarını, beklentilerini ve değişen ihtiyaçlarını ancak doğru araçları kullanarak analiz edebilecek yetenekler ile karşılamak mümkün, elbette yapay zekaya bağlı bir yapınız yok ise. Ancak şunu da unutmamak lazım, yapay zekaya örnek oluşturabilecek davranış setlerini de sağlayacak olan yine bu yetenekler…

Veri yönetimi, dijital dönüşüm sürecindeki şirketlerin en zorlandıkları alanlardan biri çünkü şirketler dijital dönüşümün uzun bir yolculuk olduğu gerçeğinden kaçarak bu süreci minimum maliyet ile mümkünse veri analizine yatırım yapmadan gerçekleştirme eğilimde olabiliyor. Ancak şunu unutmamak gerek, tüm çalışmaların temelinde ‘veri’ yer alıyor. Dijital dönüşüm sürecinin aksamaması için önemli olan veriye, veri yönetimine ve bu veriyi analiz edecek yeteneklere yatırım yapmaktır. Böylece şirketler veriye dayalı kararlar alabilir ve müşteri beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılayabilir. Dijital dönüşüm ile ön plana çıkan dijital çözümler, bu süreçte toplanan sınırsız sayıda verinin ihtiyaca göre yorumlanması ve duruma uygun olarak tasarlanan araçların etkili şekilde kullanılmasıyla birlikte şirketin ihtiyaçlarına uygun bir yapıya dönüşebilir.

Mevcut verinin en verimli şekilde kullanılabilmesi için elbette veri odaklı dijital okuryazarlık olmazsa olmazlardan biri çünkü ancak bu şekilde ihtiyaç halinde doğru veriyi uygun araçlar ile kullanabilmek mümkün hale gelir. Şirketteki yeteneklerin veri odaklı hale gelmesini sağlamak için atılması gereken adımların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını bir kere daha çizmekte fayda var.

Dijital Düşünme Raporu 2021 anketine katılan yöneticilerin dijital dönüşümden beklentilerini 2020 raporunun sonuçları ile karşılaştırdığımızda ilk üç sırada yer alan beklentilerin sıralamasının değiştiğini görüyoruz. Dijital Düşünme Raporu 2020’de ilk üç beklenti sırasıyla, ‘müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanması’, ‘veri odaklı hale gelinmesi’ ve ‘iş süreçlerinin kısalması/iyileşmesi’ iken 2021 yılında sıralama tam tersine dönmüş durumda. ‘İş süreçlerinin kısalması/iyileşmesi’ yüzde 78,3 ile ilk sırada, ‘veri odaklı hale gelinmesi’ yüzde 76,1 ile ikinci, ‘müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanması’ yüzde 73,9 ile üçüncü sırada yer alıyor. Her iki yılın raporunda da veri odaklılık yerini ve önemini koruyor.

Pandemi koşullarında mobil çalışmanın bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte şirketlerin çalışma şekilleri değişirken, müşterilerin beklentileri de farklılaştı. Pandemi süreci ile, daha kısa zamanda, doğru veriyle müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak adımların atılması gerektiği de ortaya konmuş oldu. Bu da bizlere dijital dönüşüm sürecinde sadece teknolojik yatırımların artmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda şirketlerin yeteneklere, bu yeteneklerin veriyi işleyebilmesi için uygun araçlara ve veri odaklı dijital okuryazarlığa ihtiyacı olduğunu gösterdi. Tüm bu ihtiyaçların birbirine paralel bir şekilde yönetilmesi ve iş yapış şekillerinin de buna uygun olarak şekillendirilmesi gerektiği ortada. Peki, yeteneklerin en verimli şekilde kullanılması için neler yapılması gerekiyor?

  • Teknoloji yatırımlarınızı stratejinize uygun olarak yapın. Bu araçlarla kazanılacak yetkinlikler şirketinizin varlıkları arasında yerini alacak.
  • Çalışanlarınıza sağladığınız araçlar onların ve -doğal olarak- şirketinizin işini daha iyi yapmasını, dolayısıyla rekabette farklılaşmasını sağlayacak çözümler üretilmesine yardımcı olacaktır.
  • Organizasyonun genelinde yeni öğrenme yöntemlerini uygulayın. Bu sayede hem sağladığınız araçların kullanımı artacak hem de çalışanların fayda gördükleri birer değer haline gelecektir.
  • Veriden anlık olarak beslenen, sahip olduğu veriyi güncel tutan markalar birkaç adım önden gidiyor. Bu yarışı kaçırmamak için şirketinizin veri stratejisini en baştan belirleyin ya da gözden geçirin. Veriye ve teknolojik araçlara yaklaşım, çalışanlarınız kadar şirketinizin ana stratejilerinden biri olmalı.

Şirketinizin dijital olgunluğa ulaşmasında önemli bir rolü olan “yetenek” boyutunun mevcut durumunu Ting Dijital Düşünme Skoru ile anlayabilir, geleceğe yönelik aksiyonları planlayabilirsiniz. Ting Dijital Düşünme Skoru hakkında daha fazla bilgi almak için TIKLAYIN.