Şirket İçi Projelerde Farkındalık

Günümüzde şirketlerin birçok yeni yatırım ve projeleri teknoloji odaklı. Bunlar direkt olarak IT yatırımları ya da yazılımlar gibi konuları kapsıyor olsa da artık neredeyse tüm projelerin ucu bu teknolojileri barındıran sistemleri kullanmayı, bunlara girdi ya da bunlardan çıktı sağlamayı gerektiriyor.

Son yıllarda yapay zeka ve robotlar gibi iş gücünü kalbinden etkileyecek gelişmeler hem şirketlerin iş modellerini hem de çalışanların gelecek kaygılarını da beraberinde getiriyor. Günümüzde birçok veri akış ve analizi otomatiğe bağlanmış durumda. Gartner, 2020 yılında dünya genelinde veri çalışmalarının %40’ının otomatize olacağını ön görüyor. Bu çerçevede şirketlerin hem iş modellerini hem de organizasyonel yapılarında düzenleme çalışmalarına girişmeleri de kaçınılmaz.

Tüm bu hız ve değişim içerisinde, yürütülen birçok proje planlandığından daha uzun sürelerde tamamlanabiliyor. Aynı zamanda, ilerleyen projelerde yeni taleplerin yanı sıra, göz ardı edilmiş, odaklanılmamış birçok detay nedeniyle başa dönmeler sıkça yaşanabiliyor. Bunun temelinde, üst düzey yöneticilerden stajyere kadar şirket genelinde projelere gerekli farkındalığın kazandırılmamış olması da yatıyor.

Ting olarak, özellikle organizasyonel yapı değişikliklerinin bir kültür değişimi olarak yönetilmesi gerektiğinde ısrar ediyoruz. Karşılaştığımız projelerde gördüğümüz, bu dönüşümü hızlandıracak modellerle çalışmayı önermemizin nedeni de tam olarak buna dayanıyor.

Dijital dönüşüm ile yaşanan bu değişim yeni ve farklı alışkanlıklar geliştirmeyi gerektiriyor. Özellikle iş gücünü oluşturan yeni nesil dijitalleşmeyle değişen birçok yeni alışkanlığı da organizasyonun içerisine hali hazırda sokmuş durumda. Bu nedenle yürütülmekte olan (ve yeni başlanılacak) projelerde organizasyonun genelinde farkındalık yaratmak, katılımı sağlamak, hedef ve beklentileri doğru tespit ederek çalışmaları sürdürmek gerekli. Peki, bu nasıl sağlanabilir?

Proje Ekibi

Proje ekiplerinde doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olacak birimlerden insanların olmasını sağlayın. Farklı fikir ve bakış açıları ile projenin geneline etki etmesini sağlayacak çalışma ortamını kurun.

Hedef Belirleme

Proje hedefinin basit ve anlaşılır olması, proje ekibi ve şirketin genelini bunu rahatlıkla anlayıp geliştirmesini sağlayacak doğru hedefler belirlenmelidir.

Kullanıcı Deneyimi

Proje gerek son kullanıcı gerekse şirket içindeki kullanıcılara doğru deneyimi sunmalıdır. Bu nedenle ihtiyaçları, motivasyonları ve yolculuğu doğru belirleyerek gerekli tasarım ve geliştirmeleri yapın.

Araştırma ve Veri

Çalışmayı pazar ve kullanıcı araştırmalarının yanı sıra geçmiş verilerle besleyin. Buradan yakalanacak bir içi görü, problem ve başarı projenin birçok alanını iyi anlamda etkileyecektir.

KPI ve Takip

Tüm birimlerin anlayarak ortak girdi sağlayabileceği KPI’lar belirleyin. Projelerin takibinde üst düzey yöneticilerin katılımı, yönlendirme ve cesaretlendirmesi sahipliği güçlendirir.