Kurum kültürü dijitalleşme için fırsat mı tehdit mi?

Dijitalleşme; kültürel olarak dijital bir şekilde örgütlenme, faaliyet gösterme ve düşünme gibi alanlarda kolektif olarak dijital zekâ gerektiren, zihinsel bir değişim. Dijital dönüşüm ise, sadece bir yönetim kararından çok belirlenen stratejilerin başarıya ulaşması için tüm şirketin aynı bakış açışına sahip olması ve inanması. Zira dijitalleşme kurumlarda yıkıcı etki yaratan, iş yapış şekillerini ve kurum kültüründe değişim gerektiren zorunlu bir süreç.

Kurum kültürünü şirketlerde ortak değer yargıları ve anlayışın gelişmesi ve yerleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Bunun yanı sıra, şirketlerin amaçlarının, stratejilerinin belirlenmesinde ve yürütülmesinde önemli bir rol üstlenir.

Özellikle köklü kurumsal yapılarda kimi zaman kalıplaşmış, değişimin önünde engel oluşturan bir kurum kültürü ile karşı karşıya kalınabiliyor. Oysa kurum kültürünün bir yandan temel değerleri korurken bir yandan da şirketin günün koşullarına ayak uydurmasına, gelişmelere paralel aksiyonlar almasına ve ilerlemesine olanak tanıması gerekiyor.

Uzun dönemli başarı için bir şirketin doğru stratejiyi ve vizyonu bularak doğru amaçları belirlemesi gerekiyor. Eğer bir şirkette kültür iş yapış şekillerini etkiliyorsa, şirketi başarıya taşıyorsa veya rekabetçi üstünlük sağlıyorsa, strateji ve kültür arasında uyumu sağlayabilmiş bu şirketin stratejik bir kurum kültürüne sahip olduğu söylenebilir. Geleceğe odaklanmış bir şirkette, güçlü bir kurum kültürünün fayda sağlaması için stratejiyi desteklemesi, uyarlanabilir olması ve var olan ya da ortaya çıkması olası gerçeklerle eş zamanlı olarak değişebilmesi gerekiyor. Bir şirkette fayda sağlayan güçlü bir kurum kültürü, çalışanların çeşitli süreçlere katılımını ve bağlılığını da sağlamalıdır.

Güçlü bir kurum kültürünü değerli kılan iki neden sayabiliriz. İlki, güçlü kültürün kültür–strateji uyumunu daha kolay sağlamasıdır. Bir stratejinin başarıyla uygulanabilmesi için uygun bir kültürel zemin gerekiyor. Bu nedenle şirketin stratejisinde ve yapısında bir değişiklik düşünülürken, kültürün temelini oluşturan değerler de göz ardı edilmemeli. İkincisi ise çalışanların şirkete daha fazla bağlanmasını sağlamasıdır. Unutulmamalı ki, strateji ve uygulama alanlarındaki başarı için kültür önemli bir kaldıraç. Kurum kültürü, organizasyon, strateji, uygulama, süreçler gibi değişimin her alanındaki uyum çalışan bağlılığını da etkileyen faktörler.

Şubat ayında yayınladığımız Dijital Düşünme Raporu 2021 kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamında Türkiye’de şirketlerin %66’sının dijitalleşme stratejileri olduğunu ve bunun da %72’sinin ana iş stratejisi olduğunu görmüştük.

Dijitalleşme çalışmalarına strateji kadar uygulama aşamasında liderlik rolü de oldukça önemli. Araştırmamızda liderlik rolünün yaklaşık %47 oranıyla CEO’larda olduğunu görüyoruz. Pandeminin etkisi ile şirket liderlerinin bu rolü daha fazla üstlendiği görülmekte. Geçtiğimiz yıl araştırmamızda liderlik belirli bir pozisyonda değildi.

Dijitalleşme süreçlerinde insan odaklılık başarının en kritik noktalarından biri. Müşterileriniz kadar kurum kültürünü oluşturan en önemli paydaşlardan çalışanlarınızın da süreç içerisinde etkin olabilmesini sağlamak, kullanılabilir ve uygulanabilir çözümler sunmak oldukça önemli. Dijital Düşünme Raporu 2021 araştırması kapsamında katılımcılara dijitalleşmeden beklentilerini sorduğumuzda en üst sırada “İş süreçlerinin kısalması/iyileşmesi” cevabını görüyoruz. Verimlilik konusunda çalışanların da beklentisi artıyor.

Şirketlerin kurum kültürlerinin bir temeli olması gerekiyor. Ancak bu dönemde kemikleşmiş yapılar, geleneksel iş yapış şekilleri ve âtıl yapılar dijital dönüşümün önünde büyük bir engel oluşturuyor. Şirketler güne, gündeme, yeni dünya şartlarına, krizlerin getirdiklerine uyum sağlamak için kurum kültürlerini de esnetmek ve hatta sürekli işleyen, gelişen ve geliştiren bir yapıya dönüştürmek zorunda.

Günümüz şartlarında dijitalleşmede inanılmaz bir ivme yakalandı çünkü müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri biraz da zorunluluktan tamamen değişti. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde dijitalleşmede 5-7 yıl arasında bir hızlanma yaşandığını ortaya koyuyor. Kurum kültüründeki değişimlere ilişkin değerlendirmeler için Dijital Düşünme Raporu 2021’i inceleyebilirsiniz.

Dijitalleşme bugünden yarına gerçekleşecek bir değişim değil. Aksine çeşitli kilometre taşları olan uzun bir yolculuk. Bu yolculukta belirlenen stratejilerin uygulama aşamalarında çalışanların doğru şekilde yönlendirilmesi, organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin stratejiye uygun olduğunun kontrol edilmesi ve gerektiğinde yol haritasında değişiklikler yapılması son derece önemli. Pandemi süreci bizlere stratejileri hızla güncellemek ve gerekli aksiyonları alabilmek için çalışanların sizlerle aynı bakış açısında olmasının kritik olduğunu gösterdi. Bu amaçla, dijital olgunluğunuzu artırmak için;

  • Dönüşüm stratejinizin sade ve anlaşılır olduğundan emin olun.
  • Belirlediğiniz stratejilerin uygulama aşamasında çalışanlarınıza liderlik yapın ve yön verin.
  • Organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin stratejinize uygun olduğundan emin olun.
  • Gerekli noktalarda sadeleşmeye giden adımları atın.
  • Tüm çalışanların bir araya geldiği, fikir alışverişi yaptığı paylaşım ortamlarını online ya da fiziksel şekilde yaratın.

Atılacak yeni adımları belirlemek, stratejilerinizde gerekli değişiklikleri yapmak ve bu yolculukta şirketinizin ya da bir departmanın dijital olgunluğunuzu ölçerek doğru adımları atacak yol haritanızı belirleyebilirsiniz. Bu amaçla Ting İstanbul olarak Dijital Düşünme Skoru’nu geliştirdik. Örnek değerlendirmemize katılarak Dijital Düşünme Skorunuzu öğrenebilir, güçlü ve gelişime açık yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

Dijital düşünme raporunu okumak için aşağıdaki linke tıklayın.

Dijital Düşünme Raporu 2021

Dijital düşünme skorunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

http://www.dijitaldusunmeskoru.com