Ne olacak bu işin geleceği?

Beklenmedik olaylar, küresel krizler iş yapış şekillerinin, ihtiyaçların, beklentilerin ve yeteneklerin kökten değişmesine ve kimi süreçlerin hızlanmasına neden olabilir. Bunu geçmişten bugüne dünyada yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi pandemi döneminde de hep beraber deneyimledik. Pandemi, dijitalleşmeyi hızlandırıp yeni mesleklerin, yeni yetkinliklerin ortaya çıkmasına neden olurken işin geleceğini de değiştirdi.

Dijital Düşünme Raporu 2021’de hem araştırma sonuçları hem de derinlemesine görüşme yaptığımız yöneticilerin görüşleri dijital dönüşümün pandemi ile birlikte son derece hızlandığını ortaya koydu. Dijital dönüşüm stratejilerini belirlemiş şirketlerin yüzde 85’inde yatırımlar ve uygulamalar hız kazandı. Dünya çapında yapılan araştırmalarda da pandemide 5-7 yılda yaşanacak dönüşümün 1 yıldan daha kısa sürede yaşadığı ifade ediliyor. Peki, bu hızlanma ile işin geleceği nasıl şekillenecek?

Endüstri 4.0, yapay zeka, otomasyon, robot bilimi gibi alanlardaki ilerlemelerin yarattığı yıkıcı etki ile yapılan işler, görevler, teknoloji pandemi öncesinde değişmeye başladı. Gelişmiş teknolojiye sahip makineler çalışanları ve şirketleri konfor alanından çıkmaya zorluyor. Bu da işin geleceğini, meslekleri, beceri setlerini ve yetenek havuzlarını etkiliyor.

Pandemi ile evden çalışmanın önünde engel olan kültürel ve teknolojik bariyerlerin yıkıldığına hep birlikte şahit olduk. Bugünlerde pandemi sonrası hibrit çalışma modelinin nasıl uygulanacağına dair tartışmalar devam ediyor. Özellikle iş dünyasında Z kuşağının hakim olmaya başlamasıyla birlikte şirketlerin de onların beklentilerine göre çalışma modellerini yeniden şekillendirmesi bir zorunluluk haline geliyor.

Çalışma koşullarındaki değişim ve dijitalleşmenin etkisiyle çalışanlardan beklenen yetkinliklerde de önemli değişiklikler ortaya çıkıyor. Özellikle pandemi gibi kriz dönemlerinde müşterilerin hızla değişen beklentilerine cevap verebilmek için hızlı düşünüp karar verebilmek, çalışma koşullarındaki ani değişimlerin yarattığı stres ile başa çıkabilmek ve elbette bu değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştıracak esneklik gibi yetkinlikler artık olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu konuyu ‘Çalışanların yeni beceriler geliştirmesinin arkasındaki güç: iyi olma hali’ başlıklı yazımızda kapsamlı bir şekilde ele almıştık.

İşin geleceğini elbette sadece çalışma modellerindeki yeniden yapılanma, teknoloji ya da çalışanların iyi olma hali etkilemiyor. Burada en önemli etkenlerden biri de değişen tüketici beklentileri. Tüketici alışkanlık, ihtiyaç ve beklentileri zaten son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte bir değişim sürecine girmişti. Bunun üzerine pandemini de getirdiği zorunluluklar ve kısıtlamalar da eklenince bu değişim daha etkili ve göründüğü kadarıyla kalıcı oldu. Artık şirketlerin ayakta kalabilmek için tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına uyum sağlamaktan başka çaresi kalmadı.

Bütün bunların yanı sıra dijitalleşmedeki hızlanma, değişen tüketici beklentileri ve çalışma koşullarındaki tüm değişiklikler yeni meslekleri de beraberinde getiriyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan The Future of Jobs Report 2020’ye göre, 2025’e kadar insanlar, makineler ve algoritmalar arasındaki yeni iş bölümüne daha iyi uyum sağlayan 97 milyon yeni görevin ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Veri analistliği ve veri mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı, robotik mühendisliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, dijital dönüşüm uzmanlığı gibi mesleklere olan ilgi artıyor. Aynı rapora göre, ​​otomasyonun hızlanması ve siber güvenlik risklerinin özellikle online süreçlerin hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte artmasına bağlı olarak, süreç otomasyonu uzmanlığı, bilgi güvenliği analistliği ve nesnelerin interneti uzmanlığı gibi mesleklerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Sonuç olarak iş dünyası her yönden büyük bir değişimden geçiyor. Dijital Düşünme Raporlarımızda da değindiğimiz gibi, bu değişime ayak uydurabilen, kendini yenileyip hem çalışanların hem de müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilen, dijitalleşmede sağlam adımlar atabilen şirketler bu değişimden güçlü ve başarılı bir şekilde çıkabilecek. Bunu başaramayan şirketler ile dijitalleşme ve makineleşmeyle birlikte kaybolacak meslekler gibi iş dünyasından silinmeye mahkum olacak.